mandag 23. mars 2015

Tuesday

"Jeg hadde vært en sånn skikkelig trakasserende mann hvis jeg hadde vært mann."

Drew

"Jeg har en kvise som bare gir og tar bakpå ryggen."

Louise

"Jeg blir litt trist av Ut i naturen på Nrk. Hvor er menneskene? Jeg liker mennesker."

Marilyn til Grace

"Dette er tittelen på din selvbiografi: Syv uår på Revolver"

Ralph

"Jeg lot henne kline litt med kinnet mitt."

Valerie

"Når jeg har vors med meg selv, går kvelden bare nedover derfra."

Louise

"Hver gang jeg blir betatt av en ny mann, ser jeg på det som en forbigående influensa."

Ingrid

"Jeg må rebounde med meg selv."

Marilyn

"Jeg følte meg som en vixen fordi han var så doven."